fajnvoda
 Kontakt
Jiří Rozumek
  tel.: +420 603807382
 
  ičo 16611616
  pobočka - Výjezdní střediska - Brno, České Budějovice, Kralovice, Karlovy Vary, Prostějov, Praha,
 Sociální počítadla
 Anketa
jaký prohlížeč používáte?

seznam
47%

google
37%

centrum
8%

jiný
8%

čištění studní

Čištění studní a povídaní o studnách:
1 - proč

2 - kdy

3 - jak  
                                                                                                          

1 - proč 

Stará, nečištěná studna zdroj kontaminace vody.  Studna může zapáchat (ze skušenosti hrozně) nejvíc po vyčerpání. Lidé se kolikrát diví jak je možné, že tak zapácha, když voda je jěště docela čistá ale to až do určité chvíle, kdy to už studna nezvládne a začne dělat problémy.

Vysvětlení - za ty léta co se studna nečistí do ní padají pavouci, žáby, myši, slimáci a jiná havěť, dále organické nečistoty, listí, tráva, uhnilé kořeny rostlin a samozřejmě hračky, nářadí, různé pomůcky na zahradu a plno jiných věcí které se před mnoha lety stratili a teď se našli.
                    -  studny dlouhodobě nepoužívané, ty by se měli před použítím ihned vyčistit protože hrozí riziko onemocnění. Nechci nikoho strašit ale napít se vody o které my někdo řekne, že je dobrá a vžycky jsme ji pili a nikomu se nic nestalo je lehkovážné, hlavně vůči sobě a svým blízkým, samozřejmě je to na každém, jak se k tomu postaví. Taková voda může být sice čistá ale plná baktérií a to je potom běhání na záchod, ležení v horečkách a zvracení, stojí to za to? V těchto studnách nedocházelo dloudobě k odčerpávání vody a proto v ní dochází k  chemickým procesům které ovlivňují kvalitu vody, samozřejmě k určité výměně dochází ale to závisí na vydatnosti pramene. Vyčištěním se také často obnoví nátokové kanálky, které byli zanesené sedimentem.
                    - studny plné železa, nemám na mysli plné hřebíků ale vody s vysokým obsahem železa a manganu (mangan je součástí železité vody) a tam je největší problém, voda je načervenalá a nevhodná k pití, chuťově nanic a většinou smrdí sírovodíkem. U této studny je třeba čištění a to kvůli usazenému železu na dně a stěnách studny. O tomto problému co se týče železa v jiném článku.
                    - sediment na dně se po letech používaní studny spolu s přitekající vodou usazuje. Tento sediment  funguje jako abrasivo na pohyblivé částí čerpadla a pak tyto součástí mají čím dál tím větší vůli a čerpadlo ztrácí na ůčinnosti.
                   - problém okolí studny (zemina, cihly, kámen) je zespádované směrem do studny, tím pádem jakýkoliv déšť strhává do studny drobné nečistoty. Netvrdím, že to byl záměr ale po letech kdy bylo okolí studny zhotoveno, podloží kolem studny sedlo - nejvíce
kolem zkruží kde se kopalo a tam byla zemina nejmíň udusaná. 
2 - kdy

Spousta majitelů, kteří mají studnu jako jediný zdroj vody, často zanedbávají pravidelnou údržbu studny. 
Studna by se měla jednou za tři až pět roků vyčistit. Hlavě kvůli sedimentům přitékajícím společně s  vodou. Tyto sedimenty se usazují na dně a postupně spolu s napadanými nečistotami se dno začíná zanášet a zvedat až nakonec může ucpat sací koš. Samozřejmě záleží v jakém podloží je studna kopaná: v kameni - se délka čištění prodlužuje ale pro ní platí max. 6 let,  ideální po 3 letech jenom odsát dno od sedimentu
                                                            v štěrku -  je délka max. 5 let, taky ideální po 3 letech jenom odsát sediment
                                                            v jílu -  max. 3 roky dno na kterém bylo zhotoven štěrkový filtr je určitě zanesen jílem a neplní svou funkci a docházi množení baktérií,  tato doba výše popsaná je max. pak je třeba celková revitalizace studny a okolí. 
Mnoho lidí s čištěním studny otálí a oddaluji její čištění ale tím si většinou přivodí problémy jak s zaneseným čerpadlem, potrubím tak i s zapáchající vodou.3 - jak
Samozřejmě firmou a nikdy né sám, né kvůli tomu, že to nezvládnete ale hlavně kvůli tomu, že Vám nikdo nepomůže, když se něco stane. U studny hrozí, zborcení stěn studny (dělené zkruže, cihly, kámen a dřevo) a pak Vás nemá kdo vytáhnout. 
U čištění musí být min.2 lidé, hlavně osoby znalé z problematikou čištění studní. Další důležitou věcí, určitě každý nemá silné čerpadlo na vyčerpání celého obsahu studny, který je nutný ke kompletnímu vyčištění dna studny, dostatek hadic a jiné techniky která je zapotřebí pro kvalitní a bezpečné vyčištění studny. Samozřejmě je na každém z Vás, jestli využije našich specializovaných služeb.
 

 

  1. Před započetím prací se studna zkontroluje a navrhne se případné odstranění nedostatků
  2. čerpadlem vyčerpáme vodu, tím zjistíme přibližný nátok (vydatnost) studny, zjistíme skutečnou hloubku studny, vysokotlakým strojem se dezinfikuje a vyčistí zákrytová deska, vnější a vnitřní tělo studny, silnější vrstvy nečistot se odstraní mechanicky a znovu se voda vyčerpá
  3. pak vyčistíme dno od sedimentu(zahnívajících zbytků dřeva, živočichů, rostlin, šterku, písku atd) a založí se nový štěrkový filtr z kačírku se zrnitostí 16-32 mm, tloušce 15-20 cm, který byl předem u studny dezinfikován vhodným prostředkem, (štěrkový filtr se nezakládá kde je pískové, štěrkové podloží a u některých velmi jemných jílovitých dnech - protože by se štěrk propadl a jíl by znovu byl na povrchu a ubralo by se min. o 15-20 cm aktivně využívané vody.
  4. násĺedně se opraví (mezery mezi výstuží studny) vhodným tmelem který je určený pro styk s pitnou vodou a tím se zabrání vniknutí nečistot a živočichů
  5. je-li ve studni staré železné nebo pozinkované sací potrubí bylo by vhodné jej vyměnit za polyethylenové potrubí, které je vhodné (nezávadné) pro dopravu pitné vody až k Vám do kohoutku
  6. po vyčerpání vody se do studny naleje dezinfekce a nechá se studna zaplavit,  po půlhodině se studna znovu vyčerpá a Vy si zkontrolujete odvedenou práci. Studna se jěště jednou změří, jaká je skutečná hloubka po čištění.

Studny se štěrkovým, pískovým nebo kombinaci obou se štěrkový filtr nedělá, protože po čase se vlivem tíhy dostane pod podloží a neplní svou funkci.
 

sediment z čištění studny i tak to může vypadat práce při čištění zanedbáné studny