odstranění železa a manganu

Úpravny vody FB obsahuje filtrační náplň BIRM, speciálně vyvinutou pro odstranění vysokých koncentrací železa, manganu.
Tyto automatické úpravny vody se instalují na přívodní potrubí v domě (sklep, technická místnost, apod.) a zajišťuje úpravu vody pro celý objekt. Fungují na principu oxidace železa s rozpuštěným kyslíkem ve vodě, za přítomnosti katalyzátoru Birm tj. urychlovače oxidační reakce, na nerozpustné sloučeniny, které se následně odstraní z filtrační náplně proplachem vodou. Filtrační náplň Birm se díky svým katalytickým vlastnostem používá v úpravnách vod pro odstranění železa ze studen (ne z vrtů)z vrtů až po nainstalování dodatečného zařízení na oxidaci. V upravované vodě nesmí být přítomny látky jako organické sloučeniny, oleje a 
Sulfan (zastarale sirovodík, H2S je bezbarvý plyn)
 a amoniak. Rozsah pH 6,8 – 9,0, v případě výskytu manganu pH 8,0 – 8,5.
Pracují automaticky, měří spotřebu vody a proplach spouští po vyčerpání objemové kapacity filtračního média a to vždy v přesném čase, který lze zvolit dle požadavku. Standartně nastavujeme čas na 2:00 ráno.

Při objednání úpravny spolu s instalací a dopravou je sleva na úpravnu 10% z ceny.
Při dalších objednávkách zboží z eshopu, je sleva pro naše zákazníky mimo tabletové soli, 10% z ceny, slevy se nesčítají.


 
Zoradenie