odstranění železa,mangan, tvrdosti, amoniaku, organického znečištění

Úpravny vody EA obsahuje multifunkční médium, speciálně vyvinuté pro odstranění vysokých koncentrací amoniaku, železa, manganu, tvrdosti a organických látek z vody.
Tyto automatické úpravny vody se instalují na přívodní potrubí v domě (sklep, technická místnost, apod.) a zajišťuje úpravu vody pro celý objekt. Fungují na principu iontové výměny, kdy jsou ionty nevyhovujících, železa, manganu, tvrdosti, amoniaku, zachycovány na filtračním multi-médiu.
Pracují automaticky, měří spotřebu vody a regeneraci (proplach filtračního multi-média) se spouští po vyčerpání objemové kapacity filtračního média a to vždy v přesném čase, který lze zvolit dle požadavku. Standartně nastavujeme čas na 2:00 ráno.
Při objednání úpravny spolu s instalací a dopravou je sleva na úpravnu 10% z ceny.
Při dalších objednávkách zboží z eshopu, je sleva pro naše zákazníky mimo tabletové soli, 10% z ceny, slevy se nesčítají.

 
Seřazení