odstranění dusičnanů

Automatické filtrační zařízení se skládá  z tlakové nádoby s řídícím ventilem a solanky, nádoba na skladování roztoku soli na regeneraci. Voda prochází přes aniontovou vrstvu  média, kde dochází přeměně dusičnanů na chloridy. Ve chvíli, kdy se absorbční schopnost náplně sníží na stanovenou úroveň, řídcí systém automaticky spustí regeneraci.
Četnost regenerace závisí od množství vody, typ filtrační náplně, kvality vody, průtoku atd. Impuls k regeneraci filtr dostává od průtokoměru uvnitř řídícího ventilu. Regenerace vlastností filtrační náplně je závislá na regeneraci za pomocí roztoku NaCl(kuchyňská sůl, tabletová). Během proplachu se všechny nečistoty odstraní do odpadu kanalizace. V závislosti od velikosti filtru, regenerace může trvat 2-3 hodiny. Během regenerace je omezena spotřeba vody, protože je voda znečištěná. Proto se většina sólo zařízení (skládající se z jednoho filtračního zařízení) jsou nastaveny tak aby k regeneraci docházelo v nočních hodinách.
Moderní filtrační náplně jsou spolehlivé, mají dlouhou životnost a dovoluji systémy provozovat i při velkých průtocích vody, kde životnost je 6-8 let dle kvality vody.

Při objednání úpravny spolu s instalací a dopravou je sleva na úpravnu 10% z ceny.
Při dalších objednávkách zboží z eshopu, je sleva pro naše zákazníky mimo tabletové soli, 10% z ceny, slevy se nesčítají.
 
Seřazení